Wie zijn wij 

Balans zorg en budget is een jonge organisatie wat zich richt op mensen die graag stappen vooruit willen maken in het leven maar niet weten hoe ze daar moeten komen.

Ze zoeken een steun in de rug een partner in het leren ontdekken van de “normale” wereld en alles er om heen.

Er word geholpen met je privé situatie om deze te realiseren zo je dat graag zou willen ,  er word gekeken hoe je er financieel voor staat en eventueel samen met een begeleider op weg geholpen om dit ook op een normale structuur te krijgen en te blijven behouden.

Iedere client is welkom bij Balans zorg en budget en zal na een intake wel of niet te horen krijgen wat we kunnen betekenen voor de client.
Vanaf daar worden alle zaken opgepakt en gaat er stukje voor stukje een vooruitgang groeien in de zaken van de client.

Of de client nu via een gemeente/WMO komt of via het zorgkantoor/WLZ via de zorgverzekeraar komt dat maakt niet uit voor iedereen is er een plekje binnen het bedrijf om een vooruitgang te realiseren.

Ook is er ruimte voor dagbesteding dit is in samenwerking met Dagbesteding het Moment te Dedemsvaart waar gekeken word naar een passende opleiding voor een bepaald beroep of voor gewoon een dag invulling een aantal momenten per week.

Een Psycholoog is aanwezig binnen de organisatie en daar mag ook afspraken mee gemaakt worden om bepaalde problemen uit het verleden of van het heden een plek te kunnen geven zodat hier nade behandeling op een normale manier mee omgegaan kan worden.

We zijn een jong team met veel energie en iedereen helpt een met een stukje van de problematiek.
Als een client de voorkeur geeft aan een begeleider alleen , is dit mogelijk we werken volgens de doelen die de client aangeeft zodat de begeleiding / behandeling geen verdere storingen brengt in de gevoelens en gedachten van de client.

We hebben verpleegkundigen en begeleiders van specifieke doelgroepen en een psycholoog in het team dus voor ieder een keuze welke manier van zorg men wil bewandelen.

Heeft u een zorgvraag bespreek dit met uw gemeente of vertegenwoordiger van uw zorg en wij zullen na uw aanmelding een intake met u plannen om te kijken of wij als team u helpen kunnen.

Aanmelden doet u via de button contactformulier.

Met vriendelijke groetjes en tot horens.
Het team van Balans zorg en budget

Wij zijn aangesloten bij