Balans zorg en budget & Psychologie

Balans zorg en budget geeft psychologische ondersteuning en begeleiding aan cliënten. Daarnaast kunnen cliënten van buiten Balans zorg en budget zich aanmelden voor psychologische hulp met een verwijzing van de huisarts.
Je kunt bij afdeling Psychologie terecht met vragen voor advies, diagnostiek en behandeling. Je krijgt een oriënterend gesprek, om kennis te maken en je vraag te bespreken. Dit aanvangsgesprek is gratis.
Als je de hulp zelf moet betalen: voor vergoeding van Zorgverzekeraar geldt meestal een vergoeding als je een verwijzing hebt van de huisarts en aanvullend verzekerd bent. Informeer hiervoor zelf bij uw verzekeraar.
Balans zorg en budget heeft het kantoor in Ommen aan de Schurinkstraat 14.
Psycholoog is Kees van Haaren, hij is als zelfstandige werkzaam voor Balans zorg & budget en staat geregistreerd als Psycholoog NIP. Dit is de officiële titel (beschermde merknaam) van psychologen die onder het NIP register vallen (psynip.nl).

Met welke hulpvragen kun je terecht

Gratis Kennismakingsgesprek

Het eerste oriënterend gesprek, is om kennis te maken en je hulpvraag te bespreken. Kees zal vervolgens vertellen hoe hij tegen je vraag aankijkt en wat te doen. Hierna kan besloten worden om een traject aan te gaan. Het gesprek is gratis en hoef je niet te betalen.

Intake
Als je hulpvraag verder verdiept moet worden, volgt een intake gesprek. Als dat nodig is vul je één of twee korte testen in, om de psychodynamiek duidelijker in beeld te brengen. Als er testen worden afgenomen, wordt de uitslag daarvan in een volgend gesprek besproken, zodat je ook zelf een beter beeld krijgt van je functioneren en je eventuele problemen daarin.

Psychodiagnostiek
Diagnostiek is laten vaststellen wat er met je aan de hand is. Redenen voor een psychologisch consult kunnen zijn:
– Je voelt je niet goed en wilt weten wat er met je aan de hand is;
– Je hebt een rapport nodig voor een instantie;
– Je wilt een second opinion;
– Diagnostische terreinen die bij Balans Psychologie onderzocht kunnen worden zijn:
– Intelligentie;
– DSM-5 diagnostiek (DSM-diagnose), diverse vraagstellingen; Voor vragen over Dyslexie wordt u
doorverwezen naar gespecialiseerde aanbieders;

Psychologische behandeling

Praten met een psycholoog doe je als je al langer niet fijn of gelukkig voelt, je niet goed in je vel zit, er thuis of op werk problemen zijn en je daarin verstrikt raakt. Je denkt dat de psycholoog een luisterend oor biedt, zodat je je verhaal kwijt kan en dan opgelucht naar huis gaat.

Balans zorg en budget heeft echter een andere kijk op dit psychologisch proces, en vertaalt dit in volgende visie. Balans zorg en budget ziet het gesprekscontact is een actieve werkrelatie. Problemen in je functioneren komen in de werkrelatie naar voren en kunnen dan meteen besproken worden.
Balans zorg en budget heeft vooral een nuchtere kijk op psychische problemen.

Dit betekent dat je hulpvraag niet beoordeeld wordt vanuit een diagnostisch label als “autisme”, “borderline” of “depressie”. Integendeel er wordt samen met jou gekeken, door welke patronen je psychisch functioneren vastloopt en wat je kunt doen om dit te verhelpen of te verbeteren.


Een behandeling bij Balans zorg en budget is daarom vaak kortdurend. De psychloog legt uit hoe het komt dat je vastloopt en wat je daaraan kan doen. Het doel is niet alleen dat je bewuster wordt hoe je probleem in elkaar zit, maar ook dat je technieken aanleert, waarmee je zelf verder kan ontwikkelen. Ben je eenmaal goed op weg, dan kan de begeleiding al snel beëindigd worden. Je kunt dan zelf voortbouwen aan het versterken van je persoonlijk functioneren, doordat je leert dat jouw dingen langzaam maar zeker steeds beter beginnen te lukken.

In deze visie hoeft jouw doel dus (nog) niet bereikt te zijn om te stoppen met de behandeling. Het feitelijk doel is van de behandeling is namelijk, dat je weet op welke manier jij je op weg kunt (en durft!) begeven om naar je doel toe te werken.

Trajecten duren daarom meestal niet langer dan 3 maanden (10 gesprekken, 1x per week).

Evaluatie van de behandeling

Aan het eind van het traject wordt de behandeling samen met jou geëvalueerd in een eindgesprek.
Als dat gewenst is kan een traject verlengd worden, dit is mede afhankelijk van de aarde en ernst van je problematiek. Eerder stoppen is natuurlijk ook mogelijk, ook dan wordt afgesloten met een eindgesprek waarin de behandeling samen met jou wordt geëvalueerd.

Inhoud van de behandeling

De behandeling van Balans zorg en budget stoelt op volgende pijlers:
– Cognitieve gedragstherapie;
– Mindfulness;
– Kerndoelen voor persoonlijke ontwikkeling zijn:
– Assertiviteit en Zelfvertrouwen op basis van de 4 basisemoties;
– Leren verantwoordelijkheid nemen op basis van je emoties;

Informatie en aanmelding

Voor nadere informatie kun je bellen met Balans zorg & budget.
Aanmelding kan telefonisch op het nummer van Balans zorg & budget of je kunt je aanmelden door het contactformulier in te vullen op de site

Wie is
Kees van Haaren?

“Je leven leren verbeteren op basis van je eigen positieve gevoelens is een kwestie van keuzes maken.” Kees van Haaren,Psycholoog NIP

Kees van Haaren studeerde Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht en werkt sinds 2004 als psycholoog. Na zijn studie aan de universiteit volgt hij een opleiding Gestalt therapie.
Kees werkt in Rotterdam als re-integratiepsycholoog. Hier doet hij veel diagnostische trajecten, loopbaan assessments en begeleidingstrajecten voor werknemers.

In 2011 verhuist Kees naar Twente. Hij werkt sindsdien als diagnosticus en als behandelaar in de gespecialiseerde GGZ bij grotere bedrijven als Mediant, Dimence en Tactus.

Zijn specialisaties zijn Burnout, Depressie, Ontwikkelingsstoornissen (ASS en ADHD) en Licht verstandelijke beperking. Hij heeft ook kennis van vormen van Verslavingen.

Sinds juni 2019 werkt Kees als zelfstandige voor Balans zorg en budget. Hij geeft psychologische adviezen en behandelt cliënten van Balans zorg & budget.

Ook als niet-cliënt van Balans zorg & budget kun je bij Kees voor psychologische hulp terecht, als je 18 jaar of ouder bent en met een verwijzing van uw huisarts.